EN

fr

Mediacja

ogólnie

pl

ru

TR

Mediacja jest pozasądowym, dobrowolnym sposobem rozwiązywania sporów,  który umożliwia zwaśnionym stronom wypracowanie rozwiązania sporu na własną odpowiedzialność. Odnosi się to nie tylko do konstruktywnego kształtowania projektów, ale też do radzenia sobie z konfliktami.

 

Mediator/Mediatorka zapewnia poufną i bezpieczną atmosferę oraz towarzyszy w bezstronny i profesjonalny sposób w procesie. Mediatorzy dbają o niezbędną strukturę rozmowy. Odpowiedzialność za trwałe i wykonalne rozwiązanie spoczywa w trakcie całego procesu na stronach sporu.

 

Mediacje nadają się do regulacji różnych projektów i konfliktów zarówno  w biznesie, administracji, organizacji, rodzinach, jak i w otoczeniu prywatnym.

 

Metoda mediacji i zorientowana na rozwiązanie sporu postawa mediatora jest szczególnie wtedy zalecana i przydatna, gdy uczestniczące w mediacji osoby są zainteresowane konstruktywną kontynuacją istniejącego dobrowolnie lub też z konieczności związku pomiędzy nimi.

 

zalety

Mediacja

 

Główne zalety mediacji

Zyskanie na czasie

 

Czas oczekiwania na mediację jest krótki, tak samo jak z reguły relatywnie krótki jest czas potrzebny do rozwiązania konfliktu. Odstępy pomiędzy posiedzeniami mediacyjnymi ustalają strony same. W ten sposób mediacja może zostać zakończona skutecznie i trwale.

 

Oszczędność kosztów

 

Przy wyższej wartości sporu mediacja jest znacznie tańsza niż proces sądowy w wielu instancjach. Wolna od biurokracji mediacja pomaga zaoszczędzić czas i tym samym obniża koszty.

Utrzymanie relacji

 

Polubowne rozstrzygnięcie sporu daje dobre perspektywy dalszej współpracy pomiędzy stronami.

W ten sposób można uniknąć finansowych strat, które mogłyby powstać na skutek zniszczenia relacji biznesowych.

Poufność

 

Informacje odnośnie przebiegu mediacji i jej uczestników są traktowane poufnie. Zapewnia to ochronę przed utratą reputacji i negatywną reklamą.

Przyjazna dla interesów

 

Uwikłane w spór strony posiadają same największe kompetencje znalezienia najlepszego rozwiązania lub też zakończenia sporu. Strony sporu, wspomagane przez mediatora, wypracowują na własną odpowiedzialność najlepiej dla nich pasującą umowę. W ten sposób zostaje znalezione rozwiązanie sporu, które jest dla obu stron najbardziej korzystne. (rozwiązanie-win-win /rozwiązanie-wygrany-wygrany)

Planowanie zabezpieczeń

 

W krótkim czasie zostaje ustalone wiążące dla stron rozwiązanie sporu, które ogranicza niepewność dalszego planowania.

Moc podejmowania decyzji

 

Strony określają same treść postępowania i zachowują kontrolę nad zakończeniem procesu mediacji. Nie dochodzi do żadnych ustaleń, które nie zostały zaakceptowane przez strony sporu.

główne zasady Mediacja

Mediacja kieruje się następującymi zasadami

Dobrowolność

Dobrowolny udział wszystkich uczestników w procesie mediacji przyczynia się znacznie do osiągnięcia wyniku, który zadowala wszystkich jej uczestników.

 

Poufność

Mediatorzy zobowiązani są do zachowania dyskrecji.

 

Bezstronność

Mediatorzy okazują bezstronność wszystkim uczestnikom mediacji.

 

Zorientowanie na osiągnięcie celu

Wynik mediacji jest na początku otwarty. Jej celem jest sformułowanie trwałego rozwiązania na przyszłość, które zostanie wypracowane przez uczestników mediacji.

 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za treść mediacji spoczywa na jej uczestnikach. Na mediatorach natomiast spoczywa odpowiedzialność za przebieg procesu, w którym towarzyszą oni stronom konfliktu.

Dagmar Lägler

Heilbronn

· Interkulturelle Mediation

· Wirtschaftsmediation

· Familienmediation

· Erbmediation

· Mediation im Kulturbereich

· Mediation in Kirche und Verein

 

Klarastrasse 10 | 74072 Heilbronn

Telefon 07131 - 62 72 30

laegler@t-online.de

laegler-up.de

 

mehr lesen

 

Alexandra Lesniewski

Heilbronn

· Interkulturelle Mediation

· Wirtschaftsmediation

· Mediation in der Schule

 

Heidelbergerstr. 109 | 74080 Heilbronn

Telefon 07131 - 20 48 07

Mobil 0178 - 135 20 35

alexandra-lesniewski@arcor.de



© 2019 designed by kav36 GmbH